Shop Mobile More Submit  Join Login
V-island charsheet by han-kira V-island charsheet by han-kira
:iconv-island-explorer:

Tên: Noah
Tuổi: 20
Giới Tính: Nữ
Chiều cao: 1m72
Cấp độ:
Mây
Trang bị: Tay không đánh giặc
Team: Z
Tiểu sử:


Không có gia đình, được chị nuôi bao bọc dưỡng dục từ nhỏ. Giờ chị đã mất nên chu du khắp nơi khám phá nhiều vùng đất mới.

Do luyện võ từ nhỏ nên cơ thể rất dẻo dai khỏe khoắn. Stamina cao, có thể làm những việc bưng bê khuân vác như đàn ông.

Tính cách quyết đoán, tính toán và có phần 'máu lạnh', mặc dù vậy nhưng vẫn rất biết điều trên dưới. Tự trọng cao, sẽ không bao giờ hạ mình trước người khác.
Add a Comment:
 
:iconkien-biu:
kien-biu Featured By Owner Aug 24, 2014  Student Traditional Artist
OMG tóc dài mới
Reply
:iconkit-katsu:
Kit-katsu Featured By Owner Jul 15, 2014  Student Digital Artist
senpai so kakoi desu :iconlazycryplz:
Reply
:iconhan-kira:
han-kira Featured By Owner Jul 15, 2014  Hobbyist General Artist
:iconmilkballplz: Kitsu dear are you going to join this?
Reply
:iconkit-katsu:
Kit-katsu Featured By Owner Jul 15, 2014  Student Digital Artist
auh yes blue-nee, Kitsu just gonna redraw my previous CS and I'm back on track ; u ;
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
July 15, 2014
Image Size
2.4 MB
Resolution
1024×1501
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
624
Favourites
15 (who?)
Comments
4
Downloads
3
×